Donateursaktie Muziekver.Kempengroen

In de week van maandag 20 / vrijdag 24 mei zullen de leden van Muziekver. Kempengroen bij u aanbellen voor de jaarlijkse donateursaktie.
Wij hopen , net als alle andere jaren, op een gift van u.
Deze wordt gebruikt voor de opleiding van de jeugdige muzikanten, het onderhoud van het instrumentarium.

Dank u voor uw steun.

Bestuur en leden Muziekver. Kempengroen